Ledig bevilling til Virum Apotek

24. januar 2017

Bevillingen til at drive Virum Apotek er ledig pr. 1. april 2017.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Virum Apotek er beliggende i postnummer 2830.

Virum Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 24. februar 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Virum Apotek nr. 349

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

  2013  2014  2015 
Omsætning - receptur  23.224.216 24.156.341 24.154.654
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 974.953  714.861 719.689
Ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 2.319.811 2.422.947
2.457.243
Frihandelsvarer 5.691.585 5.624.349
 5.771.401
Andre driftsindtægter 289.344  304.684 327.081
Bruttoomsætning*  47.273.083 45.954.378 45.254.616
Rabatudgifter 204.430 214.075
218.493
Nettoomsætning  47.068.653 45.740.303
45.036.123
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) 0 1.226
5.010
Dyrlægepakninger (kr.)  580.468 770.491
 797.078
Antal pakninger til enkeltpersoner 161.709 164.934
162.030

 

Distributionsenheder af Virum Apotek

Apoteksudsalg 2015 Omsætning
Sorgenfri 3.600.286
Brede 3.785.073

 

Der er ikke til apoteket meddelt påbud til apoteket til at opretholde Sorgenfri Apoteksudsalg og Brede Apoteksudsalg, hvormed tilskuddene til apoteksudsalgene vil blive aftrappet som beregnet i bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016.

Virum Apotek har tilladelse til maskinel dosisdispensering. Dosisafdelingens aktiviteter er imidlertid nedlagt pr. 31. maj 2016.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger 

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Martin Runebøll på Send en mail, tlf. 44 88 92 02 eller
Morten Krydsfeldt på Send en mail, tlf. 44 88 97 29.