XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

21. december 2017

Ny bekendtgørelse

Bekendtgørelsen, der omhandler dosisdispensering af lægemidler, er blevet opdateret; Bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 (retsinformation.dk) om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Denne opdatering bevirker bl.a. at holdbarheden, for de lægemidler der indgår i dosisdispensering, er udvidet fra 4 til 6 uger. Derudover er det blevet en forudsætning, at lægemidlet er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over dosisdispenserede lægemidler (D-mærket) for at kunne dosisdispenseres. Tidligere var listen kun vejledende. På baggrund af denne ændring, er Sinemet produkter blevet optaget på listen over dosisdispenserede lægemidler, dog med den bemærkning, at lægemidlerne skal dosispakkes separat. Bemærkningen om separat pakning fremgår af hjemmesiden på følgende link; 

Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens liste over dosisdispenserede lægemidler

Krav til dokumentation ved ansøgning om holdbarhed

Informationen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside ’Ansøgning om opbevaringstid uden for original emballage i forbindelse med dosisdispensering’ er blevet opdateret til mere tydeligt at præcisere, hvilke krav, specielt mht. lysfølsomhed, der stilles til dokumentationenved ansøgning om holdbarhed i forbindelse med dosisdispensering. 

Ansøgning om opbevaringstid uden for original emballage i forbindelse med dosisdispensering