Ny kampagne: Vær kritisk over for sundheds-apps

22. marts 2017

Lægemiddelstyrelsen lancerer i dag en ny kampagne på Testmedfornuft.dk og Facebook, der skal øge forbrugernes opmærksomhed på at være kritiske over for sundheds-apps, som frit kan downloades eller købes på nettet.

Kvinde i skab 004

”Vi oplever i stigende grad, at medier og forbrugerne efterspørger, at vi som myndighed forholder os til, hvilke sundheds-apps der virker, og hvilke der ikke gør. Eksempelvis i forhold til de mange apps, der lover, at de kan stille diagnoser. Her må vi være ærlige at sige, at hvis man føler sig syg, skal man først og fremmest gå til sin læge. En app kan ikke stille en diagnose alene,” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz

”Men når det er sagt, så udgør apps generelt et kæmpe potentiale i forhold til fremtidens behandling og brugen af data i behandlingen. Markedet er endnu meget nyt, og formentlig er potentialet slet ikke fuldt udnyttet endnu. Der findes apps, der kategoriseres som medicinsk udstyr, men det er kun en meget lille del af alle de sundheds-apps, der er tilgængelige. Og de fleste af dem er udviklet målrettet til specifikke patientgrupper som f.eks. apps til diabetespatienter eller sklerosepatienter. Men over en bred kam gælder det, at de skal bruges med omhu,” mener Thomas Senderovitz.

Langt de fleste af de apps, der kaldes for sundheds-apps, er små programmer der giver påmindelser om at tage medicin eller dagbøger til at registrere symptomer. Disse apps er ikke medicinsk udstyr, men kan sammenlignes med andre typer kalenderprogrammer. For at en app kan blive kategoriseret som medicinsk udstyr, skal den enten kunne bruges til at diagnosticere eller behandle. Og hvis app’en reelt kan det, skal den være CE-mærket.

”CE-mærket betyder, at producenten af app’en dokumenterer, at produktet lever op til kravene i lovgivningen. For apps, der kategorises som mellem- og højrisikoudstyr, gælder desuden, at et uvildigt bemyndiget organ, har vurderet, at app’en kan det, der bliver lovet i informationen om app’en og at den er sikker at bruge”, siger Katrine Lema, der er akademisk medarbejder i Lægemiddelstyrelsens sektion for medicinsk udstyr.

”Helt generelt vil vi ikke anbefale, at man inddrager apps i forbindelse med behandlingen af sin sygdom uden først at have rådført sig med sin læge. Men hvis det giver mening i den konkrete situation, er det vigtigt, at man som læge eller patient sikrer sig, at den app, man bruger, er CE-mærket, så man har en sikkerhed for, at den virker som den skal,” siger Katrine Lema.

Hvis der er noget galt med en CE-mærket app i kategorien medicinsk udstyr, bør man indberette det til Lægemiddelstyrelsen. På samme måde som hvis andre typer medicinsk udstyr fejler.

”Indtil videre har vi ikke fået nogen indberetninger om CE-mærkede apps, der svigter. Men det er måske fordi markedet endnu er meget nyt, og der er stadig er så få CE-mærkede apps, som kan karakteriseres som medicinsk udstyr. Vi kan kun opfordre til, at man indberetter det til os, hvis man oplever CE-mærkede apps, der svigter. Så kan vi tage fat i producenten. Derudover vil jeg også opfordre til, at man generelt går til lægen i stedet for at stole på en app, man selv har hentet på nettet. Det er ikke meget anderledes, end at man også skal være kritisk over for selvhjælpsbøger og hjemmesider”, siger Katrine Lema.

Links

Du finder kampagnefilmene på Testmedfornuft.dk og på Lægemiddelstyrelsens Facebookside og YouTube-kanal.