Ny vagtordning for apotekernes vagttjeneste fra 1. januar 2018

21. december 2017

Den 1. januar 2018 træder en ny vagtordning for apotekernes vagttjeneste i kraft. De nye regler for apotekernes vagttjeneste betyder bl.a., at det fremover alene vil være København Steno Apotek, der har døgnåbent.

Regionernes akut- og vagtlægefunktion varetager ansvaret for adgangen til nødvendig medicin i perioden mellem kl. 24-06 hvor apotekerne, med undtagelse af København Steno Apotek, har lukket.

Du kan læse mere på vores hjemmeside om de nye regler for vagtapoteker og åbningstid.

Herunder er lagt links til de enkelte regioners information om vagtapoteker og akutberedskab.  

Region Hovedstaden 

Region Sjælland 

Region Nordjylland 

Region Midtjylland 

Region Syddanmark 

Herunder er lagt link til Danmarks Apotekerforenings information om vagtapoteker og akutberedskab.

Danmarks Apotekerforening