Opdatering af produktresumeer på grund af ændrede ATC-koder for 2017

20. januar 2017

Indehavere af markedsføringstilladelser til lægemidler, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, samt den gensidige anerkendelsesprocedure, skal være opmærksomme på ændrede ATC-koder for 2017.

Ændringerne foretages i henhold til WHOCC’s opdateringer af ATC-koderne for humane lægemidler, og kan ses i Medicinpriser fra den 30. januar 2017, samt nye ATC-koder for veterinære lægemidler og ændrede ATC-koder for veterinære lægemidler, der vil fremgå i Medicinpriser på et senere tidspunkt.

Hvis ATC-kode eller tekst er ændret for et lægemiddel, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, eller den gensidige anerkendelsesprocedure, skal indehaver af markedsføringstilladelsen søge om opdatering af produktresumeet, jf. Vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.