Samarbejdet med CFDA gør store fremskridt allerede seks uger efter statsbesøg

23. juni 2017

Lægemiddelstyrelsen på arbejdsbesøg i Kina

Kinesiske og danske arrangører af seminar om godkendelse af lægemidler, Beijing juni 2017.

Ved det officielle statsbesøg i begyndelsen af maj underskrev den kinesiske hhv. danske sundhedsminister og fødevareminister et Memorandum of Understanding om etablering af et China – Denmark Food and Drug Regulatory Cooperation Center. 

Allerede seks uger efter statsbesøget har China Food and Drug Administration (CFDA) og Lægemiddelstyrelsen i dagene 20. – 21. juni i Beijing dels gennemført et velbesøgt seminar om godkendelser af lægemidler, dels konkretiseret et arbejdsprogram for fælles aktiviteter frem til og med 2020.

Seminaret fandt sted i regi af kinesiske CDE – Center for Drug Evaluation. Tæt på 150 kinesiske deltagere blev introduceret til den europæiske lovgivning og de vigtigste procedurer. At åbenheden og spørgelysten - også gensidigt - var stor, bekræftede kun motivationen for det videre samarbejde.

Det fælles arbejdsprogram for 2017-2020 blev konkretiseret væsentligt. Uden at være afstemt finalt er tidligere retningstilkendegivelser blevet bekræftet med fokus på godkendelse af lægemidler, inkl. scientific advice, kontrol af lægemidler samt medicinsk udstyr. Igennem perioden vil der tillige blive gennemført seminarer m.v. vedr. inspektioner. Tværgående discipliner som bl.a. kvalitetsledelse, risikobaserede tilgange samt dialog med ansøgere og stakeholdere under iagttagelse af professionel integritet og transparens vil indgå, hvor det er relevant. 

Med dagene i Beijing fortsatte også den vigtige opbygning af personlige relationer og ledelsesmæssige forankring. Den Danske Ambassade i Beijing har været af uvurderlig nytte undervejs.