Bevilling til Enghave Apotek

1. juni 2018

Lægemiddelstyrelsen har den 25. maj 2018 meddelt Mikkel Rostgaard Jørgensen bevilling til at drive Enghave Apotek.

Der var 8 ansøgere til bevillingen. 

Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.