Bevilling til Skovlunde Apotek

9. maj 2018

Lægemiddelstyrelsen har den 1. maj 2018 meddelt Jacob Lenau bevilling til at drive Skovlunde Apotek.  

Der har været 9 ansøgere til bevillingen.

Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.