Medicintilskudsnævnets anbefaling om tilskudsstatus for medicin mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

30. april 2018

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens (ATC-gruppe G04BD samt H01BA02 og N06AX21) og er nu færdig med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets indstilling af 18. april 2018 til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af overaktiv blæresyndrom og inkontinens.

Medicintilskudsnævnets anbefaling

Der er flere forskellige slags medicin på markedet til behandling af overaktiv blæresyndrom. De har alle ligeværdig effekt, men der kan være forskelle i bivirkninger og interaktioner. Derudover er der store prisforskelle. Medicintilskudsnævnet anbefaler derfor, at kun tolterodin, som er den billigste medicin, fremover bør have generelt tilskud og at tilskuddet til mirabegron klausuleres til patienter, der ikke kan behandles med tolterodin.

Videre proces

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefaling og herefter træffe afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens.