Zinbryta® til behandling af dissemineret sclerose trækkes tilbage fra markedet

5. marts 2018

Efter mistanke om alvorlige inflammatoriske hjerneskader hos patienter, der har været i behandling med præparatet Zinbryta® (daclizumab), har medicinproducenten (Biogen Idec Ltd) valgt at trække præparatet tilbage fra markedet.

Det drejer sig i alt om syv tilfælde af alvorlige inflammatoriske hjerneskader (encephalitis og meningoencephalitis) i Tyskland og 1 tilfælde i Spanien. Der er ikke meldt om lignende tilfælde i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen vil følge op med yderligere information de kommende dage.

Til patienter:

  • Patienter i behandling med Zinbryta® må ikke stoppe behandlingen uden først at have talt med egen læge.
  • Patienter, der har spørgsmål angående Zinbryta, bør kontakte den behandlende læge.

Til læger:

Med omgående virkning tilrådes læger at følge nedenstående retningslinjer:

  • Læger bør ikke sætte nye patienter i behandling med Zinbryta®.
  • Læger bør foretage en vurdering af patienter, der allerede er i behandling med Zinbryta® og iværksætte en anden behandling så hurtig som muligt.

 

Biogen Idec Ltd, der producerer Zinbryta®, har meddelt EMA, at de stopper igangværende kliniske studier med Zinbryta® i EU. Patienter, der indgår i kliniske studier med Zinbryta®, skal kontakte den ansvarlige læge for det kliniske studie.

Zinbryta® bliver primært brugt i Tyskland. Lægemiddelstyrelsen er i færd med at undersøge, hvor mange patienter i Danmark der er i behandling med Zinbryta®, men det formodes at være relativt få. Zinbryta® udleveres kun på sygehuse.