Direkte sikkerhedsmeddelelse (DHPC): Febuxostat

28. juni 2019

Febuxostat: øget risiko for kardiovaskulær død samt øget samlet dødelighed hos patienter behandlet med febuxostat i CARES-studiet.

Resumé

  • I et fase IV klinisk forsøg (CARES-forsøget) hos patienter med gigt og alvorlig kardiovaskulær (CV) sygdom i anamnesen, blev der observeret en signifikant højere samlet dødelighed og for CV-relateret død hos patienter behandlet med febuxostat sammenlignet med patienter behandlet med allopurinol.
  • Behandling med febuxostat hos patienter med eksisterende svær CV-sygdom (f.eks. myokardieinfarkt, apopleksi eller ustabil angina) bør undgås, medmindre ingen andre behandlingsmuligheder er egnede.

Læs hele DHPC'et om febuxostat