Mangel på Sinemet tablet 12,5/50 og Sinemet tablet 25/100 grundet restordre

13. september 2019, Opdateret 25. oktober 2019

Sinemet tabletter i styrken 100 + 25 mg og 50 + 12,5 mg er igen blevet tilgængelige på apotekerne.

Nedenstående tekst er derfor ikke længere gældende. 

Lægemiddelstyrelsen modtager en del henvendelser vedr. de aktuelle forsyningsvanskeligheder for Sinemet tablet 12,5/50 samt Sinemet tablet 25/100, og vi vil derfor gerne orientere om leveringssituationen for Sinemet i Danmark.

  • Sinemet tabletter 12,5/50 i restordre - forventes på lager igen ca. 21. oktober 2019

  • Sinemet tabletter 25/100 i restordre - forventes på lager igen om ca. seks mdr.

Sinemet depot mite 25/100 er pt. på lager. Sinemet depot 50/200 udgår permanent af markedet, hvilket skyldes en beslutning om at prioritere visse styrker/formuleringer for bedre at kunne sikre levering af de tilbageblivende styrker/formuleringer.

Information om levering har Lægemiddelstyrelsen fået fra markedsføringsindehaveren MSD Danmark.

Alternativer til Sinemet tablet 12,5/50 samt Sinemet tablet 25/100

Patienter med Parkinsons sygdom, der er i behandling med Sinemet tabletter 12,5/50 eller Sinemet tabletter 25/100 bør så længe disse præparater ikke er tilgængelig, behandles med andre lægemidler.

Specific Pharma kan levere engelske pakninger af Co-Careldopa ”Teva” 25/100, tabletter med delekærv (tilsvarende til Sinemet 25/100) inden for to uger.

2care4 kan levere tyske pakninger af Nacom ”MSD” 25/100 med delekærv (tilsvarende til Sinemet 25/100) om ca. 3 uger, og de forventer at have danske pakninger på markedet om ca. 4-5 uger.

Såfremt der skal anvendes engelske eller tyske pakninger, skal der søges udleveringstilladelse via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Alternativer til Sinemet tabletter 12,5/50 samt Sinemet tabletter 25/100 fremgår af nedenstående tabel.

Berørte lægemiddel Alternativ (Forventes på udleveringstilladelse om ca. 2-3 uger og som alm. salg om 4-5 uger) Alternativ (Decarboxylasehæmmer er forskellig fra carbidopa)

Sinemet 25/100 (carbidopa/levodopa) 25 + 100 mg, tabletter

Nacom ”MSD” 25/100 (carbidopa/levodopa) 25 + 100 mg, tabletter (med delekærv)

Co-Careldopa ”Teva” 25 mg/100 mg (carbidopa/levodopa), tabletter (med delekærv)

Madopar ”125” (benserazid/levodopa) 25 mg + 100 mg, tabletter (med krydskærv)

Madopar Quick ”125” (benserazid/levodopa) 25 mg + 100 mg, dispergible tabletter (med delekærv)

Sinemet 12,5/50 (carbidopa/levodopa) 12,5 + 50 mg, tabletter (med delekærv)

Nacom ”MSD” 25/100 (carbidopa/levodopa) 25 + 100 mg, tabletter (med delekærv)

Co-Careldopa ”Teva” 25 mg/100 mg (carbidopa/levodopa), tabletter (med delekærv)

Madopar ”125” (benserazid/levodopa) 25 mg + 100 mg, tabletter (med krydskærv)

Madopar Quick ”125” (benserazid/levodopa) 25 mg + 100 mg, dispergible tabletter (med delekærv)

Madopar Quick ”62,5” (benserazid/levodopa) 12,5 mg + 50 mg dispergible tabletter (med delekærv)

 

Som det fremgår af tabellen, findes der aktuelt ikke behandlingsalternativer indeholdende carbidopa/levodopa, hvilket kan gøre det nødvendigt med skift til et præparat (Madopar) med en anden decarboxylasehæmmer.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der i den aktuelle situation kan skiftes til et lægemiddel med samme levodopa-indhold, men med en anden decarboxylasehæmmer uden at det burde have behandlingsmæssige konsekvenser for patienten. Dog bør man ved skift til præparat med anden decarboxylasehæmmer være opmærksom på eventuelle gastrointestinale symptomer såsom kvalme, mavekneb og diarré.

Almen praktiserende læger vil efter Lægemiddelstyrelsens vurdering normalt kunne skifte patienter til anden decarboxylasehæmmer uden konsultation/samråd med neurolog.