Indberetning om alvorlige forsyningsvanskeligheder for lægemidler

Opdateret 10. september 2019

Virksomheder skal ved forsyningsvanskeligheder for et af deres lægemidler tage stilling til, om det forventes at ville påvirke behandlingen af patienter i Danmark. Hvis dette er tilfældet, skal virksomheden indberette disse alvorlige forsyningsvanskeligheder til Lægemiddelstyrelsen på Send en mail.

Med mindre der er tale om akut opståede forhold, skal indberetningen sendes senest 2 måneder før forsyningsvanskelighederne forventes at opstå, og indberetningen skal indeholde oplysning om årsagen til, at lægemidlet ikke markedsføres.

Vær venligst opmærksom på at kun alvorlige forsyningsvanskeligheder skal indberettes til Send en mail. Angående indberetninger om leveringssvigt til medicinpriser.dk se nærmere her.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...