Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 22. maj 2020

18. maj 2020

Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 22. maj 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag). Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelser (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma). 

Udleveringstilladelser

Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

Læger, tandlæger eller dyrlæger kan sende en ansøgning elektronisk vha. NemID medarbejdersignatur eller via det sædvanlige faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.

Det er også muligt at få svar på spørgsmål om udleveringstilladelser på telefon 4488 9536 eller på mail til udleveringstilladelser fredag den 22. maj kl. 10 – 15.

Links

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til mennesker

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til dyr