Mindre ændringer i tilskudsstatus for medicin i dele af ATC-gruppe G

15. marts 2021

Med virkning fra den 14. juni 2021 har Lægemiddelstyrelsen truffet afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin til ammestop, forhøjet indhold af prolaktin i blodet, testosteronmangel og hyperseksualitet i ATC-grupperne G02C, G03B, G03HA samt N04BC01 og L02AE04.

Der sker enkelte ændringer:

  • cyproteron tabletter får generelt klausuleret tilskud til behandling af mandlig hyperseksualitet, når behandlingen varetages af specialist på området og andre behandlingsmuligheder er vurderet uegnede eller utilstrækkelige. Denne ændring skyldes primært, at der er et vist forbrug af cyproteron i primærsektoren til patienter med prostatacancer, som bør få medicinen udleveret gratis på sygehuset.

     

  • quinagolid tabletter til ammestop og forhøjet indhold af prolaktin i blodet mister det generelle tilskud på baggrund af anbefalinger samt højere behandlingspris i forhold til lignende medicin.

     

  • injektionsvæsker mod hyperseksualitet, triptorelin (Salvacyl) og cyproteron (Androcur) mister det generelle tilskud.

Øvrig medicin omfattet af afgørelsen bevarer gældende tilskudsstatus. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af anbefalinger fra Medicintilskudsnævnet, som har været i høring hos relevante interessenter. Medicintilskudsnævnet modtog ingen bemærkninger til deres anbefalinger.

Afgørelsen kan ses her: Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for androgene, antiandrogene og prolaktinhæmmende lægemidler

Hvilken betydning får ændringerne?

I 2019 indløste 750 personer recept på den medicin, som er omfattet af ændringerne, hvoraf hovedparten af forbruget var af cyproteron tabletter.

For de patienter, der er i behandling med den medicin, der ændrer tilskud, skal lægen sammen med patienten i god tid inden den 14. juni 2021 tage stilling til den fremtidige behandling. 

Hvis patienten er i behandling med Cyproteron tabletter, der får generelt klausuleret tilskud, skal lægen fremover tilkendegive på recepten, om patienten opfylder klausulen.  

Information

Vi har bedt apotekerne om i de kommende måneder at opfordre de berørte patienter til inden den 14. juni 2021 at tale med lægen om den fremtidige behandling.

Vi informerer også relevante interessenter, herunder videnskabelige selskaber og patientforeninger. Liste over interessenter.