Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 140.000 danskere

25. marts 2021

Over 140.000 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. 499 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca er behandlet pr. 23. marts 2021. De fleste er kendte og forbigående bivirkninger. Der er behandlet 8 tilfælde af anafylaksi. Lægemiddelmyndighederne undersøger pt. indberetninger om meget sjældne tilfælde af et usædvanligt sygdomsbillede med lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødning.

Over 140.000 borgere i Danmark er nu vaccineret mod COVID-19 med AstraZenecas vaccine. Heraf har over 500 borgere fået anden dosis af vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 23. marts 2021 modtaget 20.300 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen. Heraf er 499 indberetninger behandlet. Indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger behandles først.

Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er milde og moderate. De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som f.eks. feber, hovedpine, kulderystelser og muskel- og ledsmerter.

Når en vaccine aktiverer immunsystemet, vil mange opleve influenzalignende symptomer. Det er helt almindeligt og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen. Reaktionerne ses ved de fleste typer vacciner, og de plejer at være overstået inden for en dag eller to. Omvendt er mangel på symptomer fra immunsystemet ved vaccination ikke ensbetydende med manglende effekt af vaccinen. Det er bare forskelligt fra person til person hvordan man reagerer på en vaccination.

Allergiske reaktioner

Der er, som forventet, også indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner på AstraZeneca.

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjældne, men kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende, hvis de ikke behandles omgående.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet 13 indberetninger om kraftige allergiske reaktioner efter vaccination med Covid-19 vaccine AstraZeneca. 12 af de 13 tilfælde vurderes at være relateret til vaccinen, og alle var forbigående. I 9 af de 13 sager krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. I nogle af disse sager medførte symptomerne en kortvarig indlæggelse til observation på hospitalet. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der i 8 tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner (anafylaksi i henhold til Brighton klassifikationen). Alle tilfælde af anafylaksi opstod efter 1. vaccination.

Lægemiddelstyrelsen følger og vurderer udviklingen af anafylaksi nøje i samarbejde med EMA og andre lægemiddelmyndigheder i EU og globalt.

Indberetninger om blodpropper

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom i andre lande - modtaget indberetninger om blodpropper efter vaccination.

Lægemiddelstyrelsen har behandlet 4 indberetninger om blodpropper. Ingen af de 4 indberetninger omhandler dødsfald. I alle 4 tilfælde vurderes en sammenhæng med vaccinen mindre sandsynlig.

Indberetninger om usædvanligt sygdomsbillede med blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader og blødninger

Der er både i Danmark og udlandet indsendt indberetninger om meget sjældne, men alvorlige tilfælde af en kombination af blodpropper og et lavt niveau af blodplader, i nogle tilfælde ledsaget af blødning, efter vaccination med AstraZenecas vaccine. Blodpropperne er i disse tilfælde set på forskellige eller usædvanlige steder og med overdreven koagulation (blodstørkning) eller blødning i hele kroppen.

De fleste af disse tilfælde er opstået inden for de første 7-14 dage efter vaccinationen. Nogle tilfælde har haft dødeligt udfald.

Lægemiddelstyrelsen er ved at behandle 2 danske indberetninger, hvor der er tale om det omtalte usædvanlige sygdomsbillede med lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødning. 1 af de 2 sager omhandler et dødsfald. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der kan være en sammenhæng med vaccinen, da sagerne ikke er færdigbehandlede.

Derudover er Lægemiddelstyrelsen ved at behandle 1 indberetning om et dødsfald efter vaccination med AstraZenecas vaccine, hvor det endnu er uvist, om der er tale om det usædvanlige sygdomsbillede. Heller ikke i det tilfælde kan det på nuværende tidspunkt konkluderes, om der kan være en sammenhæng med vaccinen, da sagen ikke er færdigbehandlet.

Lægemiddelstyrelsen er i samarbejde med EMA og de andre nationale lægemiddelmyndigheder i EU ved at undersøge og vurdere sager om blodpropper, lavt antal blodplader og blødninger. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng med vaccinen. 

Læs mere om tidligere statusmeddelelser om overvågning af COVID-19 Vaccine AstraZeneca:

Nyhed på lmst.dk fra 18. marts: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 140.000 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 11. marts: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 136.090 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 4. marts: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 87.000 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 25. februar: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 43.000 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 18. februar: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 18.000 danskere

Lægemiddelstyrelsen tema om indberettede bivirkninger ved COVID-19-vacciner.