2022

1. januar 2022
 • Cystifos får ikke generelt tilskud

  | 5. januar 2022 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Cystifos, granulat til oral opløsning, i brev, med indhold af fosfomycintrometamol i styrken 3 g, ikke skal have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilsk

 • Forsyningsvanskeligheder for Sutent

  | 5. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Sutent 50mg, kapsler, hårde fra Pfizer.

 • Forsøgsordning med medicinsk cannabis forlænget: læs om de nye vilkår

  | 4. januar 2022 |

  Primo december 2021 vedtog et flertal i Folketinget at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis fra og med 1. januar 2022. Lovændringen indebærer en række ændringer i de hidtil gældende vilkår, og Lægemiddelstyrelsen er derfor i gang med at opdatere oplysningerne på styrelsens hjemmeside.

 • Opdatering af produktresumeer på grund af ændrede ATC-koder for 2022

  | 3. januar 2022 |

  Indehavere af markedsføringstilladelser til lægemidler, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, samt den gensidige anerkendelsesprocedure, skal være opmærksomme på ændrede ATC-koder for 2022.

 • Lægemiddelstyrelsen indbyder til markedsdialog om vedligehold og videreudvikling af systemer udviklet på Microsoft Dynamics og i Java/.Net

  | 3. januar 2022 |

  I løbet af foråret 2022 vil Lægemiddelstyrelsen udbyde vedligehold og videreudvikling af en række vitale fagsystemer. I den forbindelse ønsker Lægemiddelstyrelsen at afprøve validiteten af en række antagelser, vi gerne vil udvikle et kommende udbudsmateriale med. Det handler om markedets evne til at levere på en række ydelser, og derfor vil vi gerne have leverandørernes reaktioner, så udbudsmaterialet både er kommercielt og samarbejdsmæssigt attraktivt samtidig med, at de udbudte ydelser opfylder Lægemiddelstyrelsens behov for vedligehold og videreudvikling på en række vitale fagsystemer.