Ansøgninger om udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

2. december 2022

Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, til og med 1. januar 2023.

Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

Læger, tandlæger eller dyrlæger kan sende en ansøgning elektronisk vha. NemID medarbejdersignatur eller faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.

Det er også muligt at få svar på spørgsmål om udleveringstilladelser på telefon 2148 2077 eller på udleveringstilladelser@dkma.dk d. 27. - 30.december kl. 10–15.

Links

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til mennesker

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til dyr