Publicering af uddannelsesmaterialer for centralt godkendte lægemidler

25. januar 2023

Fra d. 1. januar 2023 publicerer Lægemiddelstyrelsen nu også uddannelsesmateriale for humane lægemidler godkendt via den centrale procedure. Det er uddannelsesmaterialer godkendt efter 1. januar 2023, som vil blive publiceret på vores hjemmeside.  

Dette i stil med, det der gøres for nationalt godkendte lægemidler (inklusiv MRP og DCP godkendte lægemidler).

Det vil sige, at nu er publiceringen af uddannelsesmaterialer samlet for alle lægemidler i Danmark. Disse kan findes her: Dansk uddannelsesmateriale 

Det er indehaveren af markedsføringstilladelsen, der har det overordnede ansvar for at uddannelsesmaterialet lever op til vilkår tilknyttet markedsføringstilladelsen, og for at Lægemiddelstyrelsen har det senest accepterede skriftlige materiale tilgængelig til publicering.

Læs mere her om uddannelsesmaterialer: Lægemidler med uddannelsesmateriale (EDUMAT)