Nyt ansøgningsskema og guide om engrosforhandling af visse stoffer

9. april 2024

”Visse stoffer” er stoffer, der har anabolske, antimikrobielle, antiparasitære, antiinflammatoriske, hormonale, euforiserende eller psykotrope egenskaber, og som kan anvendes til dyr. Med indførslen af veterinærforordningen blev der krav om engrosforhandlertilladelse for virksomheder, som sælger til detailforhandlere. Samtidig blev den tidligere registreringsordning fjernet.

Mere information om reglerne for området med visse stoffer kan findes på hjemmesiden, hvor også ansøgningsskema og tilhørende guide findes.

Link til Engrosforhandling af visse stoffer