Nyheder om kontrol og inspektion af virksomheder der producerer medicin

  • Kontrol af virksomhedernes upload af indlægssedler

    | 7. februar 2018 |

    Lægemiddelstyrelsens laboratorium har ved en målrettet kontrol af www.indlaegsseddel.dk konstateret, at der fortsat er problemer med at få indlægssedler lagt på portalen, og at en del ikke lever op til kravene for læsbarhed.

  • Depotformuleret paracetamol trækkes af markedet

    | 5. februar 2018 |

    Det europæiske lægemiddelagentur bekræfter nu den tidligere anbefaling om at trække produkter med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol ) fra markedet.