Nyheder om kontrol og inspektion af virksomheder der producerer medicin

  • EMAs undersøgelse af urenheder i blodtryksmedicin udvides

    | 21. september 2018 |

    Det Europæiske Lægemiddelagentur udvider sin igangværende undersøgelse af urenheder i valsartan til også at omfatte fire andre sartaner. Årsagen er, at der er fundet spormængder af stoffet NDEA i det aktive stof losartan fra Hetero Labs i Indien. Det danske marked er med vores nuværende viden ikke berørt.