Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C01 (hjerteterapi)

30. marts 2012

Den 11. juni 2012 bortfalder tilskuddet til 2 lægemidler i ATC-gruppe C01 (hjerteterapi).  Tilskuddet til de øvrige lægemidler i gruppen er uændrede.

Lægemidlerne i ATC-gruppe C01 (hjerteterapi) anvendes bl.a. til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (fx atrieflimren) og hjertekrampe (angina pectoris).

Cardopax tabletter 5 og 20 mg

Cardopax tabletter 5 og 20 mg har fra den 11. juni 2012 ikke længere klausuleret tilskud. Cardopax Retard depottabletter 40 mg vil fortsat have generelt klausuleret tilskud. Cardopax og Cardopax Retard indeholder nitratet isosorbiddinitrat.

Begrundelsen for at fjerne tilskuddet er, at Cardopax tabletter 5 og 20 mg ikke er en hensigtsmæssig lægemiddelform til forebyggelse af angina pectoris i modsætning til depottabletterne.

I 2011 var knap 1600 personer i behandling med Cardopax tabletter på recept. Hvis man er i behandling med Cardopax 5 eller 20 mg og køber dem på recept, skal man inden den 11. juni 2012 tale med sin læge om den fremtidige behandling.

Hvis der er en særlig grund til, at man skal bruge Cardopax 5 eller 20 mg, vil lægen kunne søge om enkelttilskud. Det kan fx være til patienter, som ikke har effekt af glycerylnitrat ved akutte anfald af angina pectoris, og som derfor anvender Cardopax 5 mg som tyggetablet.

Adrenalin injektionsvæske i ampuller

Adrenalin injektionsvæske i ampuller vil fra den 11. juni 2012 heller ikke have generelt tilskud. Epipen, Epipen Jr. og Jext, som er adrenalin til autoinjektion af patienten selv ved alvorlige allergiske reaktioner, vil fortsat have generelt tilskud.

Adrenalin injektionsvæske i ampuller anvendes på sygehuse, i lægepraksis og i vagtlægefunktion og rekvireres gratis af lægen. Tilskud er derfor ikke relevant.

Materiale

Vi informerer de relevante videnskabelige selskaber, patientforeninger, Lægeforeningen, PLO samt apotekerne og Danmarks Apotekerforening om denne afgørelse jf. listen i boksen til højre.

I boksen kan du se brevet med afgørelsen, som vi har sendt til de virksomheder, der har markedsføringstilladelse til lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Derudover kan du se de høringssvar, vi har modtaget i forbindelse med høring over Medicintilskudsnævnets indstilling.