Afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Norspan 15 mikrogram/time

19. juni 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt klausuleret tilskud til Norspan depotplaster 15 mikrogram/time. Lægemidlet får generelt klausuleret tilskud.

Norspan 15 mikrogram/time indeholder buprenorphin og anvendes til behandling af moderate smerter.

Vi vurderer, at Norspan 15 mikrogram/time opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, når det ordineres til patienter med opioidkrævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig.

Tilskudsstatus for Norspan 15 mikrogram/time vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Norspan 15 mikrogram/time