Endelig indstilling til tilskudsstatus for epilepsimedicin

27. november 2013

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for epilepsimedicin (ATC-gruppe N03 m.fl.) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen. 

Medicintilskudsnævnets indstilling af 26. november 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi

Medicintilskudsnævnet har tidligere haft 2 forslag sendt i høring. I forhold til det 2. forslag har nævnet i den endelige indstilling foretaget enkelte ændringer. 

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at behandlingen af epilepsi er en meget individuel behandling, hvor det er vigtigt, at det er nemt at tilpasse behandlingen til den enkelte patient afhængig af bl.a. epilepsi syndrom og tidligere behandlingsrespons. Nævnet anbefaler derfor, at det meste epilepsimedicin fortsat skal have generelt tilskud. 

Nævnet anbefaler dog, at tilskuddet til de dyrere antiepileptika klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af disse. Det drejer sig om medicin med indhold af eslicarbazepin, lacosamid, perampanel, pregabalin, retigabin, rufinamid, stiripentol eller zonisamid. 

Nævnet anbefaler også, at tilskuddet til medicin med indhold af vigabatrin, diazepam rektalvæske, Apydan tabletter (oxcarbazepin) og Orfiril Retard depottabletter (valproinsyre) klausuleres, at tilskuddet til primidon bortfalder, samt at tilskudsklausulen for clonazepam og fenobarbital ændres. 

Endelig anbefaler nævnet, at clobazam får klausuleret tilskud. Sundhedsstyrelsen vil nu træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for epilepsimedicin.