Høring over Medicintilskuds­nævnets nye forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

8. januar 2013

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10) og har nu færdiggjort et nyt forslag til indstilling:

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 4. januar 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

Medicintilskudsnævnet første forslag til indstilling har været i høring med høringsfrist den 1. november 2012. Nævnet har efterfølgende foretaget en enkelt væsentlig ændring i indstillingen.

Som følge af prisændringer er der nu større forskel i behandlingspriserne for de to langtidsvirkende insulinanaloger – insulin glargin (Lantus) og insulin detemir (Levemir). På baggrund heraf mener nævnet, at det er mest rationelt at behandle med insulin glargin, når der er behov for behandling med en langtidsvirkende insulinanalog. Dette afspejles i det nye forslag til tilskudsklausul for insulin detemir.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har Medicintilskudsnævnet den 7. januar 2013 indledt partshøring af de berørte virksomheder:

Høringsbrev af 7. januar 2013 til parter – ATC-gruppe A10

Der er høringsfrist den 8. februar 2013. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar færdiggøre sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO, Apotekerforeningen og JDRF – Fonden for diabetesforskning bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling, jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger