Høringssvar om fremtidig tilskudsstatus for dihydropyridin-calciumantagonister (C08CA)

27. november 2008
Lægemiddelstyrelsens vurdering af fremtidig tilskudsstatus for dihydropyridin-calciumantagonister (C08CA) har været i høring med frist den 11. november 2008. Dihydropyridin-calciumantagonister anvendes til behandling af hjerte-karsygdomme.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 6 høringssvar, hvoraf 4 er fra virksomheder, 1 fra et videnskabeligt selskab og 1 fra Danmarks Apotekerforening. Der er link til høringssvarene i faktaboksen til højre, hvor du også finder et link til Lægemiddelstyrelsens meddelelse af 15. oktober 2008 med nærmere beskrivelse af vurderingen.

Lægemiddelstyrelsen vil inddrage de indkomne høringssvar i den endelige afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme i ATC-grupperne C02, C03, C07, C08 og C09 (blodtryksmidlerne).