Høringssvar på Medicintilskudsnævnets indstilling om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme

3. juli 2008

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme i ATC-grupperne C02, C03, C07, C08 og C09 (blodtryksmidlerne) har været i høring med frist den 5. maj 2008.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 24 høringssvar, hvoraf 7 er fra virksomheder, 9 fra videnskabelige selskaber, 4 fra patientforeninger og 4 fra andre. Der er link til høringssvarene i faktaboksen til højre, hvor du også finder et link til Lægemiddelstyrelsens meddelelse af 30. januar 2008 med Medicintilskudsnævnets indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om nævnets bemærkninger til de indkomne svar. Når nævnets bemærkninger foreligger, vil Lægemiddelstyrelsen genoptage behandlingen af sagen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.