Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod depression og angstlidelser

11. januar 2011

Lægemiddelstyrelsen meddelte den 22. december 2009, at vi ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N (nervesystemet), og at den første lægemiddelgruppe inden for gruppe N ville blive ATC-gruppe N06A (antidepressiva). Se link til meddelelsen i faktaboksen til højre.

Flere af lægemidlerne i ATC-gruppe N06A er også godkendt til behandling af angstlidelser. Medicintilskudsnævnet har derfor i forbindelse med sit arbejde med indstilling til tilskudsstatus for antidepressiva anbefalet, at tilskudsstatus for en række andre lægemidler i gruppe N – uden for gruppe N06A - med indikationen angst revurderes samtidig. Desuden inddrages enkelte andre lægemidler, som anvendes mod depression. Det drejer sig om følgende lægemiddelstoffer:

I gruppen af antiepileptika (N03): 

 • pregabalin (N03AX16)

I gruppen af antipsykotika (N05A):                           

 • acepromazin (N05AA04)
 • quetiapin (N05AH04)
 • lithium (N05AN01)

I gruppen af anxiolytika (N05B):   

 • diazepam (N05BA01)
 • chlordiazepoxid (N05BA02)
 • oxazepam (N05BA04)
 • lorazepam (N05BA06)
 • bromazepam (N05BA08)
 • clobazam (N05BA09)
 • alprazolam (N05BA12)
 • hydroxyzin (N05BB01)
 • buspiron (N05BE01)   

Medicintilskudsnævnet drøftede revurdering af tilskudsstatus for antidepressiva på sit møde den 21. september 2010.  Flere af ovennævnte lægemidler er omtalt eller anbefalet i kliniske vejledninger som fx Lægemiddelstyrelsens referenceprogrammer og DSAM’s kliniske vejledninger for unipolar depression og angstlidelser samt i den Nationale Rekommandationsliste, og nævnet har derfor anbefalet at medtage disse lægemidler i revurderingen. Du kan se materiale fra Medicintilskudsnævnets møder om revurdering fra faktaboksen til højre. Medicintilskudsnævnet har endvidere fået forelagt Lægemiddelstyrelsens referenceprogrammer samt de bidrag, vi har modtaget.

Vi revurderer alene disse lægemidlers tilskudsstatus i relation til anvendelse mod angst og depression, mens lægemidlernes tilskudsstatus, når de anvendes mod andre sygdomme som fx epilepsi, vil blive revurderet på et senere tidspunkt sammen med de øvrige lægemidler i de pågældende ATC-grupper.

Hvis Medicintilskudsnævnet indstiller, at tilskudsstatus for nogle af disse lægemidler – eller lægemidler i ATC-gruppe N06A - bør ændres, vil nævnets indstilling blive sendt i 3 måneders høring hos de berørte virksomheder, de relevante videnskabelige selskaber og de relevante patientforeninger. Disse har alle modtaget meddelelse om, at ovennævnte stoffer er inddraget i revurderingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.