Gebyrer

1. januar 2022

Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om virksomhedstilladelse, ansøgninger om optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.

For virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabisbulk og udgangsprodukt, tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter og tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug træder disse gebyrer i kraft 1. januar 2022.

Gebyrerne justeres hvert år med pris- og lønindekset. Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Lovgrundlag

Gebyrer er fastlagt i bekendtgørelse nr. 2553 af 20. december 2021 om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.

I bekendtgørelsen fremgår hvilke gebyrer, der gælder fra 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...