Gebyrer

1. januar 2023

Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om virksomhedstilladelse, ansøgninger om optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.

For virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabisbulk og udgangsprodukt, tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter og tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug træder disse gebyrer i kraft 1. januar 2022.

Gebyrerne justeres hvert år med pris- og lønindekset. Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Gebyrer

Gebyrsatser for ansøgnings- og årsgebyrer efter bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.

Ansøgningstype  Forklaring   Lægemiddelstyrelsens varenummer Gebyr 2023 
 Ansøgning om fremstillertilladelse  Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter  7001/7002  135.383 kr.
Ansøgning om mellemproduktfremstillertilladelse   Fremstilling af cannabismellemprodukter  7003  73.179 kr.
Ansøgning om tilladelse under udviklingsordningen   Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug  7004  45.394 kr.
 Årsgebyr for fremstillertilladelse  Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter  7005/7006  55.694 kr.
 Årsgebyr for mellemproduktfremstillertilladelse  Fremstilling af cannabismellemprodukter  7007  43.201 kr.
 Årsgebyr for tilladelse under udviklingsordningen  Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug  7008  13.823 kr.
 Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et importeret cannabisudgangsprodukt   7009  51.311 kr. 
 Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et fremstillet cannabisudgangsprodukt   7010   131.468 kr.
 Årsgebyr for cannabismellemprodukt med tilhørende udgangsprodukt optaget på listen    7011  36.750 kr.

Lovgrundlag

Gebyrer er fastlagt i bekendtgørelse nr. 2553 af 20. december 2021 om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.

I bekendtgørelsen fremgår hvilke gebyrer, der gælder fra 1. januar 2022 – 31. december 2022.