Udviklingsordningen

1. januar 2022

Udviklingsordning for dyrkning og håndtering af medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 blev en særlig udviklingsordning indført for dyrkning af cannabis i Danmark, som gør det muligt at søge tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis egnet til medicinsk brug.

Udviklingsordningen forløber parallelt med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Den særlige udviklingsordning finder kun anvendelse på ansøgninger om dyrkning med henblik på udvikling af cannabis til medicinsk brug. Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig dyrkning af cannabis (industrihamp) med THC-indhold på højst 0,2 % THC med henblik på andet end udvikling af cannabis til medicinsk brug, skal som hidtil sendes til Landbrugsstyrelsen.

Cannabis dyrket i udviklingsordningen kan ikke anvendes i forsøgsordningen eller anden medicinsk brug.