Forsøgsordningen med medicinsk cannabis

1. januar 2022
Videoen afspilles fra Youtube.com, som registrerer din brug.

Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Forsøgsordningen forløber indtil 31. december 2025.

Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin. Det er hensigten.

Hvilke konkrete produkter, der er tilgængelige i forsøgsordningen, afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at ansøge om optagelse af, således at de kan stille det til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af de år forsøgsordningen varer.

De aktuelle cannabisprodukter kan ses på www.medicinpriser.dk

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er som regel ikke testede i kliniske forsøg, og det betyder, at lægerne ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin. Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning, som læger kan orientere sig i, hvis de overvejer at udskrive medicinsk cannabis. Vejledningen er baseret på omfattende og løbende litteratursøgning, vurdering af cannabisordninger i Holland, Canada og Israel, vurdering af baggrunden for tidligere godkendelser af lægemidler med cannabis i Europa og USA samt vurdering af den omfattende gennemgang af den videnskabelige evidens fra National Academy of Sciences (USA, 2017).

Vejledningen til læger kan ses her.

Kort fortalt er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at medicinsk cannabis kun er relevant at overveje til følgende indikationer, hvor der findes nogen dokumentation for, at medicinsk cannabis kan have en effekt.

De relevante indikationer er:

  • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
  • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvskade
  • Kvalme efter kemoterapi
  • Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver

Indikationerne er udvalgt ved, at Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet de relevante videnskabelige undersøgelser, der på verdensplan er lavet for at undersøge effekten af medicinsk cannabis. De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt, hvilket både læge og patient skal være opmærksomme på og indforståede med.

Læger har fri ordinationsret. Dvs. at alle læger i princippet må udskrive forsøgsordningens produkter til deres patienter. Hverken loven eller vejledningen for forsøgsordningen forhindrer, at læger kan udskrive medicinsk cannabis til patienter, der lider af andre sygdomme end de, der står nævnt i vejledningen.

Læger skal som altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde. I dette ligger blandt andet, at læger skal basere deres beslutning om behandling på, om der er videnskabelig evidens for behandlingen og på deres erfaring med den enkelte patient og patientens ønsker.

Ingen læge har pligt til at udskrive medicinsk cannabis.

Behandling med medicinsk cannabis bør først forsøges, hvis patienten har afprøvet relevant godkendt medicin uden tilfredsstillende resultat.

Det er Lægemiddelstyrelsens klare anbefaling, at børn og unge under 18 år ikke bør behandles med medicinsk cannabis. Det skyldes bl.a. den manglende viden om landtidseffekter, herunder hvordan medicinsk cannabis vil påvirke hjernen.

Tal med din læge om, hvad der er den rigtige behandling for dig.