Tilskud og priser

17. november 2015

Generelle tilskud

En del af den medicin, som du køber på recept, har generelt tilskud.

Det medfører, at du automatisk får tilskud efter medicintilskudsgrænserne, når du køber medicinen.

Du skal ikke have en særlig bevilling for at få det generelle tilskud, men der kan dog være nogle betingelser for, at du kan få det (fx at du tilhører en bestemt persongruppe, eller at du har en bestemt sygdom).

Ansøgning

Det er virksomheden, der bringer medicinen på markedet, der kan søge om generelt tilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Lægemiddelstyrelsen foretager løbende revurdering af lægemidlers tilskudsstatus for at sikre, at lægemidler med generelt tilskud opfylder de kriterier, der gælder for at få generelt tilskud, og omvendt at lægemidler uden generelt tilskud ikke opfylder disse kriterier.Individuelle tilskud

Du kan i nogle tilfælde få individuelle tilskud til medicin; dvs. medicintilskud som bliver bevilget til dig personligt.

Der findes forskellige former for individuelle medicintilskud:

enkelttilskud

forhøjet tilskud

terminaltilskud

Det er din læge, der vurderer dine behov og kan søge om individuelle medicintilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Ligesom de generelle tilskud, er det regionerne, der betaler de individuelle tilskud.

Sociale tilskud

Det er i visse tilfælde også muligt at få hjælp fra kommunen til medicinudgifter. Disse tilskud kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service.


Tilskudsgrænser

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud.

Tilskudsgrænserne – dvs. grænserne for, hvor meget du selv skal betale for medicinen, og hvor meget regionerne betaler – bliver ændret hvert år.


Tilskudspriser

Størrelsen på dit tilskud beregnes ud fra prisen på den billigste synonyme medicin (substitution).

Så hvis du vælger at købe en dyrere medicin, vil prisen, du får tilskud til (tilskudsprisen), være lavere end medicinens pris, og du skal selv betale forskellen mellem medicinens pris og tilskudsprisen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.