Tilskud og priser

17. juni 2019, Opdateret 1. marts 2024

Der er tilskud til meget af den medicin, der bliver udskrevet på recept af lægerne i Danmark.

Tilskuddet fratrækkes automatisk prisen, når du køber din medicin på apoteket, og jo mere medicin du køber, jo mere får du i tilskud. Hvor meget du får i tilskud ved det enkelte medicinkøb, fremgår at din kvittering fra apoteket.

Alle medicinkøb, hvor du får tilskud, indberettes automatisk til det Centrale TilskudsRegister (CTR). Jo højere din samlede CTR saldo bliver inden for en tilskudsperiode på ét år, jo mere får du i tilskud. Du kan læse mere om tilskudsperioder og tilskudsgrænser her: Medicintilskudsgrænser

Tilskud gives til den billigste medicin

Der kan være forskellige producenter af den samme slags medicin med de samme aktive lægemiddelstoffer, som konkurrerer mod hinanden på prisen. Tilskuddet beregnes altid ud fra prisen på det aktuelt billigste produkt, og apoteket har pligt til at sørge for, at du får tilbudt det billigste. Hvis du vælger at købe medicin, som ikke er den billigste lige nu, skal du selv betale prisforskellen på det, der er det billigste lige nu, og det medicin du vælger.
Du kan læse mere her: Priser på medicin og Substitution

Generelle tilskud

Generelt tilskud er et tilskud, som gives automatisk til meget medicin. Det betyder, at alle der køber denne medicin får tilskud på apoteket.
Nogle gange gælder tilskuddet kun, hvis du har en bestemt sygdom eller er en del af en bestemt persongruppe – det kaldes klausuleret tilskud. Lægemiddelstyrelsen beslutter, hvilke sygdomme eller persongrupper tilskuddet skal gælde for (tilskudsklausulen). Lægen vurderer, om du er omfattet af klausulen og viser det ved at markere ”tilskud” på recepten.

Læs mere om generelle tilskud.

Individuelle tilskud

Individuelle tilskud er tilskud, der knytter sig til den individuelle patient. Det kan være relevant, hvis den medicin du får, ikke har generelt tilskud, eller du ikke kan bruge den billigste medicin.  Det er din læge, der søger om individuelt tilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Dine økonomiske forhold indgår ikke i vores vurdering. Lægemiddelstyrelsen har ikke adgang til andre informationer om dig, end dem lægen sender til os.
Nogle læger tager et gebyr for at ansøge om individuelt tilskud. Det er lægen selv, der bestemmer om der opkræves gebyr, og i så fald hvor meget der opkræves. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.

• Enkelttilskud.

Hvis du bruger medicin, der ikke har generelt tilskud, kan lægen ansøge om enkelttilskud. Enkelttilskud betyder, at den medicin bevillingen gives til, bliver tilskudsberettiget for dig. Selv om det hedder ”Enkelt” tilskud, betyder det ikke, at du kun får tilskud én gang. Det betyder, at tilskuddet gælder til en bestemt medicin.

Lægemiddelstyrelsen behandler normalt ansøgninger om enkelttilskud indenfor 14 dage.

Læs mere om enkelttilskud.

• Forhøjet tilskud

Hvis du bruger den dyrere medicin i en tilskudsgruppe, skal du selv betale forskellen mellem prisen på den billigste og den dyrere medicin. Hvis der er helt særlige grunde til, at du ikke kan behandles med den billigste medicin, for eksempel at du har allergi over for tilsætningsstofferne i medicinen, eller du oplever alvorlige bivirkninger, kan din læge kan søge forhøjet om tilskud til dig.  

Lægemiddelstyrelsen behandler normalt ansøgninger om forhøjet tilskud indenfor 14 dage

Læs mere om Forhøjet tilskud.

• Terminaltilskud.

 Døende borgere, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket udgifterne til al medicin, der ordineres på recept af en læge.

Læs mere om Terminaltilskud.

Svaret kommer i e-boks

Hvis lægens ansøgning om individuelt tilskud bliver godkendt, sender vi bevillingen til dig i din e-Boks. Er du fritaget for e-Boks, sender vi bevillingen med almindelig post.
Apoteket får direkte besked fra Lægemiddelstyrelsen.

Status på din sag?

 Hvis du ikke har fået besked i din e-boks inden for 14 dage, kan der være flere årsager:

• Vi har brug for flere oplysninger fra lægen, før at vi kan tage stilling til, om der kan bevilges tilskud til dig. Sagsbehandlingen stoppes indtil vi hører fra lægen.
• Vi har brug for sparring med vores medicinske sekretær eller vores Medicintilskudsnævn.
• Vi har givet afslag på ansøgningen og sendt svaret til lægen.

Det er altid kun lægen, der modtager svar fra os, hvis vi giver afslag på en ansøgning. Det gør vi så lægen kan tage ansvar for din fremtidige behandling og kontakte dig.
Hvis du synes der går lang tid, inden du hører fra os, kan du kontakte den læge, som har sendt ansøgningen og høre, hvad status er.

Sociale tilskud fra kommunen

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få yderligere tilskud til medicin, kosttilskud og andre hjælpemidler.