Tilskud og priser på forsøgsordningens cannabisprodukter

1. januar 2022

Tilskud til forsøgsordningens cannabisprodukter

Der er en særlig tilskudsordning for de medicinske cannabisprodukter, der er omfattet af den fireårige forsøgsordning.

Borgere får 50 % i tilskud til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. Der kan max. udbetales 10.000 kr. i tilskud til forsøgsordningens cannabisprodukter på et år. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket.

Borgere, som har en terminalbevilling, får 100 % i tilskud til forsøgsordningens produkter.

Tilskudsgrænserne og tilskudsprocenter til køb af medicinsk cannabis er vist i denne tabel:

Samlet udgift per tilskudsperiode (12 mdr.)  Tilskud
Egenbetaling
0 - 20.000 kr. 50 % Op til 10.000 kr.
20.000 kr. - 0 % Hele produktets pris
For patienter med gældende terminalbevilling 100 % Ingen egenbetaling

Vær opmærksom på, at tilskud til forsøgsordningens produkter beregnes separat fra tilskuddet til din øvrige medicin.

Den særlige tilskudsordning blev oprindeligt indført 1. januar 2019 med virkning for produkter købt i 2018 og indtil udgangen af 2021. Den særlige tilskudsordning er per 1. januar 2022 videreført med virkning for forsøgsordningens produkter, der købes indtil udgangen med 2025.

Priser på forsøgsordningens cannabisprodukter

Der er fri prisdannelse på de produkter, som indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det vil sige, at prisen på et cannabisprodukt bliver fastsat af den virksomhed, som sælger cannabisproduktet til apotekerne. Lægemiddelstyrelsen har ikke indflydelse på cannabisprodukternes priser. Det er alene virksomhederne, der fastsætter priserne.

Prisen på cannabisprodukterne fastsættes for 14 dage ad gangen, og der gælder den samme pris på alle landets apoteker. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag anmelder eventuelle prisændringer til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen oplyser apotekerne, lægerne og borgere om de gældende priser på hjemmesiden www.medicinpriser.dk (Klik på det enkelte produkt under overskriften "Cannabisprodukt" for at se prisen)

Der gælder et lignende system for størstedelen af de godkendte og receptpligtige lægemidler i Danmark. 

Den frie prisfastsættelse og de skiftende priser hver 14. dag øger muligheden for konkurrence på området, hvilket kan påvirke medicinpriserne i Danmark.

Det er virksomhederne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at sælge i Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Derfor kan der være nogle typer cannabisprodukter, som kun sælges af én eller få virksomheder. Dette kan begrænse konkurrencen på området, hvilket ligeledes kan påvirke prisudviklingen.