Lovgivning om tilskud til ernæringspræparater

Opdateret 15. juni 2023

Lægemiddelstyrelsen afgør om et ernæringspræparat skal godkendes til tilskud fra Regionsrådet.

Lægemiddelstyrelsen rådfører sig med et godkendelsespanel, som repræsenterer lægefaglig- og diætetisk specialviden.

Ernæringspræparater skal ved markedsføring notificeres til Fødevarestyrelsen i henhold til regler om fødevarer til særlige medicinske formål.

 

Regelgrundlaget

Regler om tilskud til ernæringspræparater

Sundhedslovens kapitel 44

Bekendtgørelse nr. 1491 af den 14. december 2006 om tilskud til ernæringspræparater

Vejledning nr. 115 af 8. december 2006 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)

Regler for fødevarer til særlige medicinske formål

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål

Bekendtgørelse nr. 96 af 29. januar 2020 om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål og om ophævelse af bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn  

Kommissionens meddelelse om klassificering af fødevarer til særlige medicinske formål (2017/C 401/01)

Find mere information om regler for markedsføring af fødevarer til særlige medicinske formål på Fødevarestyrelsens hjemmeside