Lovgivning om ernæringspræparater med tilskud

Opdateret 26. april 2017

Lægemiddelstyrelsen afgør om et ernæringspræparat skal godkendes til tilskud fra Regionsrådet.

Lægemiddelstyrelsen rådfører sig med et godkendelsespanel som repræsenterer lægefaglig- og diætetisk specialviden.

Ernæringspræparater skal notificeres til Fødevarestyrelsen i henhold til lovgivningen om fødevarer til særlige medicinske formål.

Links

Sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018

Bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater nr. 1491 af den 14. december 2006

Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) nr. 115 af den 8. december 2006

Bekendtgørelse nr. 792 af 23. juni 2016 om fødevarer til særlige medicinske formål

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.