Ansøgning om godkendelse fra Regionsrådet af tilskud til ernæringspræparater

Opdateret 20. december 2018

Lægemiddelstyrelsen godkender ernæringspræparater til tilskud fra Regionsrådet.

Virksomheder, som ønsker, at deres præparat skal optages på Lægemiddelstyrelsens lister over tilskudsberettigede ernæringspræparater, skal sende et udfyldt ansøgningsskema og relevant dokumentation samt betale et gebyr til Lægemiddelstyrelsen.

Ernæringspræparatet skal desuden være notificeret til Fødevarestyrelsen efter reglerne om fødevarer til særlige medicinske formål. Vejledning om notifikation findes hos Fødevarestyrelsen her.

Hovedparten af ansøgningerne forelægges for Lægemiddelstyrelsens Godkendelsespanel, der mødes 4 gange om året. Hvis en ansøgning skal behandles på et møde, skal ansøgningen være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest 1 måned før mødet.

Godkendelsespanelet

Godkendelsespanelet er en række eksperter indenfor klinisk ernæring, som rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om tilskud til ernæringspræparater.

Panelet består indtil udgangen af 2019 af følgende personer:

 • Helle Skandorff Vestergaard, cand. scient. i klinisk ernæring og klinisk diætist
 • Jette Lind Thomsen Fabricius, klinisk diætist
 • Kirsten Skamstrup Hansen, ph.d., speciallæge i allergologi
 • Mette Borre, klinisk diætist
 • Rudolf Albert Scheller, speciallæge i intern medicin og geriatri
 • Porntiva Poorisrisak, ph.d., speciallæge i pædiatri
 • Bente Utoft Andreassen, ph.d., speciallæge i pædiatri og pædiatrisk gastroenterologi

Fremtidige mødedatoer for Godkendelsespanelet

27. februar 2019: Deadline for modtagelse af ansøgninger er den 27. januar 2019

4. juni 2019: Deadline for modtagelse af ansøgninger er den 4. maj 2019

29. august 2019: Deadline for modtagelse af ansøgninger er den 29. juli 2019

25. november 2019: Deadline for modtagelse af ansøgninger er den 25. oktober 2019

1) Ansøgningsskema og dokumentation

Ansøgningsskema med eventuelle bilag sendes med e-mail til medicintilskud@dkma.dk.

Emnefeltet mærkes med ”præparatnavn – ansøgning om tilskud til ernæringspræparat”.

Udover ansøgningsskemaet skal vi bede om følgende materiale:

 • Produktdatablad og mærkning
 • Oplysninger om aminosyre- og fedtsyreprofil samt kulhydratsammensætning
 • Klinisk dokumentation i form af originale videnskabelige artikler. Fremhæv gerne forhold af særlig interesse
 • Kopi af notifikation og kvittering for at præparatet er notificeret til Fødevarestyrelsen efter reglerne for fødevarer til særlige medicinske formål

 

2) Indbetaling af gebyr

 

Der skal indbetales gebyr på 4350 kr. for:
 • nyt præparat
 • anmeldelse om ændret sammensætning af et allerede tilskudsberettiget præparat
Der skal indbetales gebyr på 1100 kr. for:

 • andre smagsvarianter i forbindelse med ansøgning om tilskud til et nyt præparat
 • ny smagsvariant af et allerede tilskudsberettiget præparat
 • identisk præparat, der forhandles under et andet navn
Gebyret indsættes på Lægemiddelstyrelsens konto hos Danske Bank 0216-4069069193

(Swiftkode: DABADKKK - IBAN: 7702164069069193) mærket ”EP-præparatnavn”.

Sagsbehandlingen starter, når vi har modtaget gebyrindbetalingen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.