Generelle tilskud til medicin

Opdateret 2. januar 2013

Når du køber et lægemiddel, der har generelt tilskud, får du automatisk tilskud efter de gældende medicintilskudsgrænser, når du køber medicinen på recept på apoteket.

Du skal ikke have en særlig bevilling for at få det generelle tilskud, men der kan dog være nogle betingelser for, at du kan få det (fx at du tilhører en bestemt persongruppe, eller at du har en bestemt sygdom).

Det er virksomheden, der bringer et lægemiddel på markedet, der kan søge om generelt tilskud til lægemidlet hos os.

Der findes tre former for generelle tilskud:

Alment tilskud til receptpligtige lægemidler

Når et lægemiddel har alment tilskud, får alle borgere tilskud til medicinen fra regionerne. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra lægemidlets pris ved ekspeditionen på apoteket.

Disse lægemidler er mærket med symbolet (cirkel) på medicinpriser.dk.

Klausuleret tilskud til receptpligtige lægemidler

Her gives kun tilskud til medicinen i visse tilfælde. Tilskuddet kan fx være betinget af, at medicinen er ordineret til nogle bestemte persongrupper eller til behandling af nogle helt bestemte sygdomme.

I andre tilfælde gives der ikke tilskud til medicinen, medmindre man har en enkelttilskudsbevilling.

Disse lægemidler er mærket med symbolet (cirkel med kryds) på medicinpriser.dk.

Klausuleret tilskud til håndkøbslægemidler

Her gives der kun tilskud, hvis lægemidlet udleveres efter recept til personer, der er omfattet af klausulen og fx lider af nogle bestemte sygdomme. Ellers gives der ikke tilskud til håndkøbslægemidler, medmindre der søges om enkelttilskud til det pågældende håndkøbslægemiddel.

Disse lægemidler er mærket med symbolet (firkant) på medicinpriser.dk.

Det er din læge, der vurderer, om du er berettiget til at få tilskud til et lægemiddel med klausuleret tilskud. Hvis det er tilfældet, skal lægen skrive 'tilskud' på recepten.

Se oversigterne over håndkøbslægemidler og receptpligtige lægemidler med klausuleret tilskud.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.