Ansøgning om generelt tilskud til medicin

Opdateret 7. februar 2023

Det er virksomheden, der bringer et lægemiddel på markedet i Danmark, der kan søge om generelt tilskud til lægemidlet hos Lægemiddelstyrelsen (jf. sundhedslovens §§ 144 og 152).

Lægemiddelstyrelsen kan ikke give tilskud til vacciner. Ansøgning om tilskud til vacciner skal sendes til Sundhedsstyrelsen. Nærmere information om tilskud til vacciner findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Vejledning om ansøgning

Vejledning om ansøgningsproceduren og en beskrivelse af, hvilken dokumentation der skal ledsage ansøgningen, fremgår af Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler.

Det er ikke relevant at ansøge om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler med udleveringsbestemmelsen ”BEGR”, da apoteket kun må udlevere disse lægemidler til sygehuse.

Ansøgning via DKMAnet

Ansøgning om generelt tilskud kan ske digitalt på Lægemiddelstyrelsens adgangssikrede ekstranet, DKMAnet.

I boksen finder du information om, hvordan du får adgang til DKMAnet og om digital ansøgning om generelt tilskud.

Ansøgning med almindelig post

Du kan også søge om generelt tilskud med almindelig post ved hjælp af ansøgningsskemaet nedenfor. Hvert ansøgningsskema må kun omfatte ét lægemiddel i én lægemiddelform med dettes forskellige styrker og pakningsstørrelser.

Skemaet og den medfølgende dokumentation sendes til:

Lægemiddelstyrelsen
Att.: Medicintilskud
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende udfyldelse af skemaet, dokumentationsmaterialet eller sagsforløbet, kan du kontakte Medicintilskud i Lægemiddelstyrelsen på tlf. 4488 9696 eller Send en mail.