Sagsbehandlingstider for individuelle tilskud til medicin

Opdateret 31. marts 2023

Enkelttilskud

Sagsbehandlingstiden for ukomplicerede ansøgninger, hvilket er langt hovedparten, er ca. 2 uger.

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger, som kræver yderligere oplysninger fra lægen, og/eller som skal forelægges for Medicintilskudsnævnet, er ca. 2 måneder.

Terminaltilskud

Sagsbehandlingstiden er altid højst 2 dage.

Apoteket kan som regel allerede samme dag, som ansøgningen er modtaget i Lægemiddelstyrelsen, se i det Centrale Tilskuds Register, at patienten har en terminalbevilling.

Forhøjet tilskud

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger, som ikke skal returneres til lægen for yderligere oplysninger, er ca. 2 uger.