Liste over lægemidler til bevilling af enkelttilskud over telefon

Opdateret 5. januar 2022

Liste over lægemidler til bevilling af enkelttilskud over telefon (pdf - opdateret januar 2022)

Listen indeholder de lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde kan bevilge enkelttilskud til over telefonen. Listen opdateres løbende.

Der gives generelt (automatisk) tilskud til de fleste lægemidler, når lægen ordinerer medicinen. Hvis der ikke er generelt tilskud til et lægemiddel, kan Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde bevilge enkelttilskud efter ansøgning fra lægen.

Lægemidler med samme indholdsstof og samme administrationsvej også omfattet

En enkelttilskudsbevilling gælder, foruden det lægemiddel, der står anført på bevillingen, også til alle andre lægemidler med samme indholdsstof og samme administrationsvej.

Hvis en forbruger har en enkelttilskudsbevilling på et af de lægemidler, der står på listen og skal skifte til et andet tilsvarende lægemiddel i samme lægemiddelgruppe, men med et andet indholdsstof, kan apoteket eller lægen ringe til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen kan herefter oprette en bevilling i CTR, fordi tilskudskriterierne for de pågældende lægemidler er ens.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...