Impotens: bl.a. phospho­diesterase-­5-hæmmere

Opdateret 20. marts 2018

Vejledende kriterier for enkelttilskud til Caverject Dual®, Muse®, Invicorp®, Vitaros® eller en phosphodiesterase-5-hæmmer

Enkelttilskud til disse lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen:

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær, erektiv dysfunktion. Det gælder primært de i tabel 1 nævnte patientkategorier. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med.
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.
 • For tadalafil, vardenafil og avanafil skal det fremgå, hvorfor patienten ikke kan anvende det væsentlig billigere sildenafil.

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at den erektive dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud.

Endvidere bevilges enkelttilskud til phosphodiesterase-5-hæmmere til patienter med pulmonal arteriel hypertension.

Tabel 1 Patientkategorier, hvis sygdom kan forårsage erektiv dysfunktion

Primær erektiv dysfunktion (kræver urologisk, evt. sexologisk specialistudredning Morbus Peyronie med persistende erektiv dysfunktion

Neurologiske og medicinske lidelser, fx:

 • Diabetes mellitus med afledet organpåvirkning ud over erektiv dysfunktion
 • Svær hypertension med afledet organpåvirkning ud over erektiv dysfunktion og/eller i behandling med tre eller flere antihypertensiva
 • Coronaropererede
 • Cerebralt insult
 • Dissemineret sklerose
 • Columna- og bækkentraumer med nerveskade
 • Kronisk uræmi
 • Svær arteriel insufficiens
 • Parkinsonisme

Operationer, fx:

 • Discusprolapsopererede
 • Rectumkirurgi
 • Cystektomi
 • Radikal prostatektomi
Iatrogen betinget erektiv dysfunktion

(fx efter strålebehandling, kirurgisk eller medicinsk behandling)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...