Forhøjet tilskud til medicin

Opdateret 20. april 2023

Nogle lægemidler indeholder det samme lægemiddelstof, men har forskellige hjælpestoffer. Disse lægemidler kaldes synonyme og danner en tilskudsgruppe.

Hvis den medicin, du har recept til, indgår i en tilskudsgruppe, får du kun fuldt tilskud til den billigste medicin i gruppen.

Hvis du bruger et af de dyrere præparater i en tilskudsgruppe, skal du selv betale hele forskellen mellem prisen på den billigste og den dyrere medicin med mindre du har en bevilling på forhøjet tilskud.

Ansøgning

Din læge kan søge om forhøjet tilskud hos Lægemiddelstyrelsen, så du får fuldt tilskud til prisen på den dyre medicin. Der skal dog være meget gode grunde til, at du ikke kan bruge den billigste medicin. Det kan fx være:

  • allergi overfor hjælpestoffer i den billigste medicin
  • bivirkninger ved brug af den billigste medicin

Dine økonomiske forhold har ingen betydning. 

Svar på ansøgningen

Lægemiddelstyrelsen svarer på ansøgninger om forhøjet tilskud indenfor 14 dage.

Hvis ansøgningen bevilges, får du en bevilling sendt til din e-Boks, og apoteket vil kunne se bevillingen i CTR - det Centrale Tilskuds Register.

Kun din læge får besked, hvis der gives afslag på ansøgningen om enkelttilskud til dig. Lægen får en begrundelse for afslaget.

Hvordan virker bevillingen?

En bevilling af forhøjet tilskud betyder, at hele medicinens pris bliver indberettet til CTR - det Centrale Tilskuds Register, og du får tilskud til hele prisen, selvom der findes en billigere synonym medicin. Det vil også være hele prisen, der tæller med i din saldo. 

Hvor længe gælder bevillingen?

Bevillingen gælder, i de fleste tilfælde, resten af dit liv. Hvis du har en bevilling fra før 1. marts 2000 gælder den stadig, men procentsatsen afhænger af din saldo i CTR - det Centrale Tilskuds Register. Den procentsats, der står på bevillingen, er forældet.

Hvad dækker bevillingen?

På bevillingen står der, hvilken medicin, du har fået forhøjet tilskud til. Du skal have en bevilling for hver enkelt styrke og pakningsstørrelse, som du bruger af medicinen.

Hvornår gælder en bevilling fra?

Forhøjet tilskud bevilges med 14 dages tilbagevirkende kraft fra vores modtagelse af lægens ansøgning om forhøjet tilskud.

Hvis vi modtager din læges ansøgning om forhøjet tilskud 14. juli og vurderer, at du opfylder betingelserne for forhøjet tilskud, vil du modtage en bevilling af forhøjet tilskud til lægemidlet i din eboks. Bevillingen vil da gælde for køb af lægemidlet foretaget 1. juli samme år og derefter.