Omregning fra apotekernes indkøbspris (AIP) til forbrugerpris (ESP)

Opdateret 8. januar 2024

Formlen for beregning af apotekernes avance er ændret pr. 8. januar 2024.

Avanceformlens konstanter ændres, når der viser sig et behov for at justere på apotekernes indtjening. Avanceformlen fastlægges i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

Ændringer i apotekernes avanceberegning foretages som hovedregel med virkning fra starten af en prisperiode.

Følgende er gældende:

  • Recepturgebyret uden moms: 8,00 kr.
  • Recepturgebyret med moms: 10,00 kr.

Omregningsformel fra apotekernes indkøbspris

Omregningsformlen fra AIP til ESP (ekspeditionens samlede pris) er følgende:

  • ESP = 10,00 + 1,25 × (AIP × 0,064 + AIP + 5,46)

hvor konstanten 10,00 er recepturgebyret med moms.

Bemærk, at der altid afrundes til nærmeste beløb deleligt med 5 øre.

Omregningsformel fra ekspeditionens samlede pris

Omregningsformlen fra ESP til AIP er som følger:

  • AIP = (0,8 x ESP - (8,00 + 5,46)) / (1 + 0,064)

Der bør altid foretages en tilbageregning fra AIP til ESP med henblik på at kontrollere, at der vil blive foretaget den korrekte afrunding til nærmeste beløb deleligt med 5 øre.

Der er ved disse beregninger ikke taget hensyn til et eventuelt færdigbehandlingsgebyr.

Apotekernes avance følger Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023 om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.