Medicinpriser for erhverv

Opdateret 20. marts 2023

’Medicinpriser for erhverv’ er udviklet særligt til apoteker, lægemiddelindustrien og grossister og giver opdaterede oplysninger om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler.

Abonnementet på Medicinpriser for erhverv består af:

Erhverv.medicinpriser.dk

erhverv.medicinpriser.dk (kun på dansk) er der oplysninger om:

  • Lægemidlernes priser (AIP, ekspeditionspris (pr. pakning eller enhed), tilskudspris (daglige), pris pr. DDD, pris og tilskudspris (daglige) ved dosisdispensering).
  • Lægemidlernes prisudvikling (fra 1. januar 1998).
  • Sortiment på lægemidler til humant og veterinært brug. Ikke apoteksforbeholdte lægemidler, dvs. lægemidler som må sælges fra både apoteker og andre godkendte salgssteder, er uden prisoplysninger.
  • Lægemidler, der er udgået af handelen (midlertidigt eller permanent), indtil 2 år efter salgsstop. Der findes dog kun prisoplysninger for de perioder, hvor lægemidlerne har været markedsført.
  • Leveringsforhold for substituerbare og tilskudsberettigede lægemidler.
  • Lægemidlernes ATC-grupper (oversigter).

Du kan også hente søgeresultater som Excel-ark samt downloade og printe oplysningerne i PDF-format.

Medicinprisfiler

Du får adgang til at hente Lægemiddelstyrelsen filer med medicinpriser fra en FTP-server. Hertil skal du anvende et brugernavn og et password, som du får af Lægemiddelstyrelsen.

Du kan se et eksempel på medicinprisfilerne samt se de tekniske specifikationer via menuen til venstre.

Ændringslister

Ændringslisterne er lister over pakninger, der ændrer pris samt over nye og udgåede pakninger. Vi sender listerne til dig via e-mail fredag kl. 18.00, før ændringerne træder i kraft.

Du kan også hente ændringslisterne på erhverv.medicinpriser.dk under Arkiv.

Man vil normalt kunne se de opdaterede priser m.m. på medicinpriser.dk og erhverv.medicinpriser.dk senest mandag morgen i den uge, hvor oplysningerne træder i kraft.

Tegn abonnement

Alle kan abonnere på Medicinpriser for erhverv. Du kan tilmelde dig via linket i boksen her på siden. Et årsabonnement koster 2.767,00 kr. excl. moms. Årsabonnementet dækker et kalenderår, uanset starttidspunktet, og vi giver ikke refusion for dele af abonnementsprisen, hvis du opsiger abonnementet i løbet af året.

Apoteker betaler et årligt gebyr for modtagelse af oplysninger om priser m.v. på apoteksforbeholdte lægemidler, jf. § 15 i bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v., nr. 94 af 29. januar 2024.

Offentlige institutioner

Offentlige institutioner, som kun ønsker adgang til Lægemiddelstyrelsens datafiler, kan henvende sig til Send en mail.