Lægemiddelgrupper - substitutionsgrupper

Opdateret 20. november 2012

Generisk substitution

Lægemidler med samme aktive indholdsstof i beslægtede lægemiddelformer kan indbyrdes erstatte hinanden. Ordningen kaldes generisk substitution af synonyme lægemidler, og den har været anvendt siden november 1991.

Lægemiddelstyrelsen sammensætter substitutionsgrupper for så mange lægemiddelpakninger som muligt.

Grupperne er faste, dvs. at alle pakninger i en gruppe skal kunne substitueres indbyrdes, og der kan ikke substitueres til pakninger udenfor gruppen. Grupperingen på pakningsniveau tager afsæt i følgende retningslinier i prioriteret rækkefølge:

  • Der må højst være 10 % (25 % ved udlevering B) afvigelse i pakningsstørrelsen fra den mindste pakning til den største pakning i gruppen.
  • Flest mulige pakninger skal placeres i samme tilskudsgruppe.
  • Såfremt ikke alle mulige pakninger kan rummes i gruppen, fjernes den pakning, der procentuelt ligger længst væk fra resten af pakningerne.
  • Den procentuelle beregning tager udgangspunkt i mindste pakningsstørrelse i gruppen.

Der vil altid være pakninger, der falder udenfor substitutionsgrupperne på grund af den store variation i pakningsstørrelser på markedet.

Ovennævnte retningslinier er fastlagt for at få flest mulige pakninger grupperet og for at skabe størst mulige grupper og deraf størst mulighed for konkurrence indenfor grupperne.

Du kan se de fastsatte substitutionsgrupper på www.medicinpriser.dk.

Tilskudsgrupper

En tilskudsgruppe er en substitutionsgruppe af lægemidler, som er tilskudsberettigede.

I hver tilskudsgruppe fastsættes tilskudsprisen som prisen på det billigste lægemiddel i gruppen. For dyrere lægemidler i gruppen gives der kun tilskud svarende til tilskudsprisen.

Der er sammenfald mellem tilskudsgrupper og substitutionsgrupper for at sikre, at kunden kan få udleveret det lægemiddel, der danner grundlag for gruppens tilskudspris (medmindre substitution er fravalgt af lægen eller af kunden selv).

Du kan se de fastsatte tilskudsgrupper på www.medicinpriser.dk.