Redegørelse for blodproduktområdet for 2006

5. november 2007
Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark.

I boksen kan du se hele redegørelsen for blodproduktområdet.