Udgivelser 2009

  • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2008

    | 15. april 2009 |

    Årsrapport 2008 viser blandt andet, at Lægemiddelstyrelsen opnåede en målopfyldelse af resultatkontrakten med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 91,9 pct., hvilket svarer til,at 4 ud af 5 delkrav blev opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurderer vi, at 2008 var et år med gode faglige resultater.

  • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2008

    | 14. april 2009 |

    Medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse 17 møder i 2008 24 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1527

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...