Udgivelser 2009

  • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2008

    | 15. april 2009 |

    Årsrapport 2008 viser blandt andet, at Lægemiddelstyrelsen opnåede en målopfyldelse af resultatkontrakten med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 91,9 pct., hvilket svarer til,at 4 ud af 5 delkrav blev opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurderer vi, at 2008 var et år med gode faglige resultater.

  • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2008

    | 14. april 2009 |

    Medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse 17 møder i 2008 24 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1527