Redegørelse for blodproduktområdet for 2008

2. september 2009

Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark.

I boksen kan du se hele redegørelsen for blodproduktområdet.