Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2009

29. marts 2010

Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i noget af det arbejde, Lægemiddelstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2009.

Du kan læse hele årsrapporten for overvågning af bivirkninger 2009 via linket i boksen.