Viden om forbrug og bivirkninger ved behandling med statiner

22. oktober 2012

De seneste år er forbruget af medicin mod forhøjet kolesterol steget, og de såkaldte statiner er nu blandt de mest solgte i Danmark.

Antallet af indberettede bivirkninger ved medicinen er steget i takt med forbruget, og bivirkningerne er i visse tilfælde alvorlige, selv om de er velkendte og beskrevet i den information, som følger med medicinen. Det viser en gennemgang fra Sundhedsstyrelsen.

Som en del af sin konklusion peger Sundhedsstyrelsen blandt andet på følgende anbefalinger for at understøtte hensigtsmæssig og sikker brug af statiner:

Anbefalinger til læger

  • Læger bør kun give statiner i høje doser til højrisikopatienter på grund af risikoen for alvorlige muskelbivirkninger, som er den største bekymring ved statinerne. Højrisikopatienter er for eksempel patienter, der har meget forhøjet kolesterol og har haft hjerteanfald eller lider af alvorlig type 2-diabetes. Risikoen for alvorlige muskelbivirkninger er afhængig af dosis, og forbrugsdata har vist, at flere og flere får den højeste dosis.
  • Uanset hvilken dosis statiner en patient får, bør læger være opmærksomme på risikoen for interaktioner med anden medicin. Patienten bør i så fald enten stoppe med at tage anden medicin eller få reduceret sin dosis af statin. Analyse af de indberettede bivirkninger om alvorlige muskelbivirkninger viser, at patienterne i mange tilfælde også har fået anden medicin, der er kendt for at påvirke behandlingen med statiner samt i det hele taget for at øge risikoen for muskelbivirkninger.
  • Læger bør vurdere de forventede fordele ved statinerne over for risikoen for bivirkninger for den enkelte patient, inden de starter behandling– især i forhold til primær forebyggende behandling.

Link

Fokusrapport - Viden om forbrug og bivirkninger ved behandling med statiner (pdf)